Právě prohlížíte: Úvod » Služby » Vzdělávání » Adventní setkání
ADVENTNÍ SETKÁNÍ ESI

2. 12. - 3. 12. 2015 na Zámku Křtiny

 

ProgramStředa 2.12. Alternativní nástroje prevence
 
11.30 – 12.00 Registrace účastníků
 
12.00 – 14.30 Úvod do moderních přístupů prevence a řešení sporů

Cílem semináře je seznámit nejširší veřejnost s novými nástroji a přístupy používané při řešení sporů a jejich prevenci (vyjednávání, mediace, ADR, CL/CP, komplementární praxe, integrativní přístup, apod.) se zaměřením na spory rodinné, sousedské, ve školství a ve zdravotnictví. Příklady dobré praxe

Cílová skupina: pracovníci úřadů veřejné správy, ve školství, ve zdravotnictví, mediátoři, právníci a advokáti, studenti VŠ


15.00 – 18.00 Asistované vyjednávání a systémové řešení mezinárodních rodinných sporů
   

Navazující odborný seminář pro advokáty a začínající a praktikující CL/CP/PS odborníky. Cílem semináře je poskytnout příležitost seznámit se s právní úpravou tzv. asistovaného vyjednávání, které je v Itálii povinnou součástí řešení rodinných sporů jako předstupeň soudního řízení. Povinně advokátní proces vyjednávání vychází z prvků metody CL/CP/PS, respektuje však evropské reálie. Díky tomu je tato metoda snadno aplikovatelná při řešení sporů v ČR a také při sporech s přeshraničním prvkem (rozpad rodin ze smíšených manželství).  Příklady dobré praxe 


 
18.00 – 19.00 Možnosti systémové spolupráce v praxi

Interaktivní workshop.  Jeho cílem je shrnutí poznatků z výcvikového dne, jakož  i  z každodenní praxe a zkušeností účastníků pro potřeby dalšího rozšiřování metod nekonfliktního přístupu a smírného řešení respektujícího zájmy jednotlivců i systémových celků – rodin, obcí, komunit, firem apod.
 
19.00 – 19.30 Večeře
 
19.30 Adventní večer
Neformální, společenské a přátelské setkání realizátorů mezinárodního projektu Mediace šance práce, lektorů, úspěšných absolventů pilotního výukového programu, tzv. námořníků, jakož i příznivců a partnerů ESI – minulých i budoucích. Koná se u příležitosti úspěšného završení pěti let aktivní činnosti ESI, o.p.s. a zakončení projektových aktivit roku 2014. Adventní a předvánoční pohodu večera obohatí dvě pásma hudby a poezie. Komorní atmosféru večera umocní v duchu adventního času posezení při svíčkách. Slova a hudba zjemňují lidské duše a světla svící v adventním čase otvírají lidská srdce. Společenství přátel a blízkých upevňují pocit jednoty a upřímné lidské soudružnosti.
 
 
Čtvrtek 3.12. Interdisciplinární a týmová spolupráce
 
8.00 – 9.00 Snídaně pro ubytované

9.00 - 9.30 Registrace, prezence účastníků
   
9.30  Zahájení a úvodní část
   
9.45 Týmová spolupráce a komplementární praxe, JUDr. Eva Vaňková

10.00  Možnosti a využití v praxi, zásady a předpoklady, JUDr. Lenka Šalamoun

Lektorky představí modely systémové a interdisciplinární spolupráce mezi odborníky různých profesí (právník, psycholog, sociální pracovník, mediátor, zástupce OSPOD, finanční poradce…) pro prevenci a mimosoudní řešení sporů ve všech oblastech života. Seznámí účastníky s praktickými zkušenostmi ESI a možnostmi dalšího uplatnění v praxi – komerční, neziskové, jakož i na úrovni územních samospráv, úřadů práce a jiných institucí podobného typu.


11.15 Přestávka
   
11.30 - 12.30 Interaktivní nácvik asistovaného vyjednávání, JUDr. Lenka Šalamoun

12.30 - 13.30 Automediace - JUDr. Marie Voříšková, lektorka
13.30 Zakončení, shrnutí adventního setkání, rozloučení a společný oběd
Společné zamyšlení účastníků nad otázkami typu:
  • Mám zájem zapojit se do spolupracujících týmů?
  • Co konkrétně mohu udělat pro vytvoření a rozvíjení činnosti funkčního týmu?
  • Co očekávám od svých spolupracovníků v týmu?
  • Kde a za jakých podmínek se mohou spolupracující týmy uplatnit?
 
Lektorský tým: JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D.,  JUDr. Eva Vaňková ESI, o.p.s. (ČR)
  JUDr. Marie Voříšková
Marco Calabrese (Itálie)

William Hogg (Anglie)

Brigitte Bogucki (Francie)
Friedrich Schwarzinger (Rakousko)
Willem van den Mark (Holandsko)

Změna programu vyhrazena.
Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:137
Celkem:64825
Facebook!