Právě prohlížíte: Úvod

Nejbližší plánované událostí:

 

Prosinec 2015
02.12. - 03.12.2015

ADVENTNÍ SETKÁNÍ ESI 2015

Přijměte srdečné pozvání na letošní předvánoční setkání příznivců moderních přístupů prevence a řešení sporů do krásného prostředí Zámku Křtiny. Bližší informace naleznete zde.

   

Úplný seznam událostí

 

Aktuality:

 

Listopad 2015
04.11.2015

Dnes byla na web přidána pozvánka na blížící se Adventní setkání ESI, konaného 2. - 3. 12. na Zámku Křtiny, společně s rámcovým programem. Bližší informace naleznete zde.

   
Srpen 2015
27.08.2015

Mysteries of Communication – seminář v anglickém jazyce pro účastníky jazykového kurzu jazykové školy Adelaide. Nácvik komunikace v běžných každodenních situacích. Blíže k obsahu semináře ZDE.

   
Červenec 2015
17.07.2015

O činnosti ESI se dočtete na str. 13 v infolistu Koalice nevládek Pardubicka, z.s…. Infolist je ke stažení zde.

   
16.07.2015

Mediátorov podporila aj verejnosť

Hromadná pripomienka na podporu mediácie, ktorej hlavným cieľom bolo presadiť pri novelizácii zákona o mediácii návrhy, smerujúce k lepšiemu využívaniu mediácie na Slovensku, získala 549 podporovateľov. Dosiahla sa tak možnosť, aby mediátori aktívne vstúpili do legislatívneho procesu.

„Cítili sme sa ako vo volebnom štábe. Potrebný počet hlasov sme získali len hodinu pred oficiálnym koncom pripomienkového konania.“ hovorí  JUDr. Beata Swanová, ktorá sa podieľala na príprave hromadnej pripomienky.

Predseda Asociácie mediátorov Slovenska, PhDr. Ernest Kováč vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa na úspešnom pripomienkovaní podieľali:  „Ďakujeme týmto všetkým, ktorí pripomienku pripravili, aktívne ju podporili, osobitne všetkým mediátorom, ktorí obetovali čas na vysvetľovanie zmyslu pripomienky medzi laickou verejnosťou, čo určite prispelo k dosiahnutiu potrebného počtu hlasov. Dokazuje to skutočnosť, že napriek neexistencii jednotnej stavovskej organizácie vedia mediátori spolupracovať pri dosahovaní spoločných cieľov.“

JUDr. Renáta Dolanská, ktorá je jednou zo zástupcov verejnosti v rámci hromadného pripomienkového konania uviedla, že podpora hromadnej pripomienky aj zo strany verejnosti je signálom, aby sa zákonodarcovia vážne zaoberali pripomienkami mediátorov, ktoré vznikli za súčinnosti AMS,  Centra pre Mediáciu a Probáciu v kooperácii s ostatnými združeniami mediátorov a akademickou obcou.

Zdroj Asociácia mediátorov Slovenska

   
Červen 2015
01.06.2015

Upozorňujeme zájemce o CL/CP kurzy v Praze, že kurz s plánovaným termín 17. 6. 2015  se přesouvá na 22. 6. 2015.

   

Archív aktualít

Stránky navštívilo
Dnes:13
Za týden:272
Celkem:7390
Facebook!