Právě prohlížíte: Úvod » Služby » Vzdělávání » Adventní setkání
TISKOVÁ ZPRÁVA

 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ NA ZÁMKU VE KŘTINÁCHEvropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) pořádá v úterý a ve středu 2. a 3. prosince 2014 na Zámku Křtiny Adventní setkání, které je určeno pro všechny příznivce mediace.

V době adventní k nám mediace znovu přichází, vybízí ke zklidnění sporů, zpětnému ohlédnutí a současně je příslibem do budoucna. ESI tímto Adventním setkáním napomáhá informovanosti o mediaci, napomáhá úloze České republiky provádět osvětu o tomto způsobu řešení a vytvářet prevenci proti nárůstu konfliktů.

Zvláště v době, kdy i velmi blízko nás probíhají téměř válečné konflikty, kde hlavní slovo mají zbraně a boj o moc, je důležité hledat cesty a možnosti smírného řešení nejen na úrovni mezi státy, ale hlavně mezi jednotlivými lidmi v běžných lidských sporech, které nás potkávají tady a teď.

Dvoudenní setkání na Zámku Křtiny bude obsahovat odborné semináře, workshopy a přednášky vedené renomovanými lektory, které se budou týkat mediace v praxi a témat sporů lidí a institucí či rodinných konfliktů. Inovativní příslib do budoucna představí také modely systémové spolupráce mezi odborníky různých profesí, k tomuto tématu zde proběhne také speciání společné zamyšlení nad možnostmi uplatnění spolupracujících týmů.

Součástí celé akce bude i zpětné ohlédnutí za projektem ESI – Mediace šance práce. V rámci úterního Adventního večera proběhne slavnostní předání diplomů a osvědčení o praxi prvním absolventům projektu, kteří získali znalosti a dovednosti k šíření myšlenek mediace a někteří i nové uplatnění na trhu práce. Večer pak bude pokračovat rozjímáním při svíčkách s brněnskou básnířkou Alenou Riedlovou Slepičkovou a s jejími hosty.

Křtinské setkání slibuje tvořivou atmosféru a současně i adventní ztišené rozjímání, umocněné duchovní silou a krásou zdejšího místa.

Podrobný časový program Adventního setkání, možnost přihlášení (na celé setkání či jednotlivé semináře) a více informací naleznete na www.esi-cz.eu.


JUDr. Eva Vaňková, ředitelka ESI
JUDr. Marie Boháčová, členka správní rady ESI
JUDr.Lenka Pavlová, Ph.D., předsedkyně správní rady ESI

Tisková zpráva ke stažení v PDF formátě.

Stránky navštívilo
Dnes:8
Za týden:57
Celkem:88779
Facebook!